Jahieeskirja nõuded, mis puudutavad jahikoeri

Jahieeskirja nõuded, mis puudutavad jahikoeri

Eelmine

§ 2. Jahipidamisel kasutada lubatud koeratõugude nimekiri

(1) Jahipidamisel on lubatud kasutada Eesti Kennelliidu kinnitatud nimistus loetletud Eestis jahil kasutatavaid koeratõuge, arvestades jahiseaduse ja käesoleva määruse erisusi.

(2) Eesti Kennelliidu kinnitatud Eestis jahiks kasutatavate koeratõugude nimistu on avalikustatud Eesti Kennelliidu kodulehel.

§ 3. Linnujahil jahikoeraga jahipidamise ajad ja tingimused

(2) Partlastele (viupardile, rääkspardile, piilpardile, sinikael-pardile, soopardile, rägapardile, luitsnokk-pardile, punapea-vardile, tuttvardile, mustvaerale, sõtkale), laugule ehk vesikanale, kajakalistele (naerukajakale, kalakajakale, hõbekajakale, merikajakale), tikutajale ja laanepüüle võib pidada jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI (Fédération Cynologique Internationale) 6. rühma kuuluva jahikoeraga 20. augustist 31. oktoobrini.

(3) Partlastele, kajakalistele, laugule ja tikutajale võib pidada jahti lõikes 2 nimetatud jahipidamisviise ja -vahendeid kasutades merel, Narva veehoidlal, Võrtsjärvel, Peipsi ja Pihkva järvel 20. augustist 30. novembrini.

(4) Hallhanele, rabahanele, suur-laukhanele, kanada laglele ja valgepõsk-laglele võib pidada jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, 10. septembrist 30. novembrini, sealhulgas valgepõsk-laglele nende lindude tekitatud põllukahjustuste piirkonnas kahjustuste vältimise eesmärgil.

(5) Metskurvitsale ja kormoranile võib pidada jahti FCI 7. ja 8. rühma kuuluva jahikoeraga 1. augustist 30. novembrini.

(6) Nurmkanale võib pidada otsijahti FCI 7. ja 8. rühma kuuluva jahikoeraga 1. septembrist 31. oktoobrini.

(7) Jahifaasanile võib pidada jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni.

§ 4. Väikeulukitele jahikoeraga jahipidamise ajad ja tingimused

(1) Rebasele võib pidada jahti jahikoeraga 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni.

(2) Kährikule võib pidada jahti jahikoeraga 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni.

(3) Kaitseala piires olevatel merelaidudel ja väikesaartel võib rebasele ja kährikule jahti pidada jahikoeraga 1. oktoobrist 30. aprillini.

(31) Šaakalile võib pidada jahti jahikoera kasutades 1. novembrist jahiaasta lõpuni.

(4) Mägrale võib pidada jahti jahikoeraga 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni.

(7) Mets- või kivinugisele või tuhkrule võib pidada jahti jahikoeraga 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni.

(8) Mingile ehk ameerika naaritsale võib pidada jahti jahikoeraga 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni.

(9) Hall- või valgejänesele võib pidada jahti FCI 3., 4., 6. ja 10. rühma kuuluva jahikoeraga 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni.

(11) Koprale võib pidada:

1) jahti FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoeraga 1. augustist 15. märtsini;

2) jahti jahikoeraga 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni;

3) kobrast välja püüda FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoeraga 1. augustist 15. aprillini;

4) jahti aasta ringi kopra tekitatud kahjustuste korral koprapüügina FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoeraga Keskkonnaameti loal.

§ 5. Suurulukitele jahikoeraga jahipidamise ajad ja tingimused

(2) Hundile võib pidada jahti jahikoera kasutades 1. novembrist jahiaasta lõpuni.

(3) Ilvesele, välja arvatud kutsikatega emailvesele, võib pidada jahti jahikoeraga 1. detsembrist jahiaasta lõpuni.

(4) Põdrale võib jahti pidada jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on üle 52 cm, 1. oktoobrist 15. detsembrini.

(5) Punahirvele võib pidada jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on üle 52 cm, 1. oktoobrist 31. jaanuarini.

(6) Metsseale võib pidada jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on üle 52 cm, 1. oktoobrist 31. märtsini.

(7) Metskitsele võib pidada jahti FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoeraga 1. oktoobrist 31. detsembrini.

 


Testi oma teadmisi

Tulemus:  

Teadmiste tase:  

Eelmine
Minu märkmed

Lisa uus märge