Koerte hindamine näitusel

Koerte hindamine näitusel

Eelmine
Järgmine

Koertenäitus on aretusülevaatus, kus tõustandardeid ja koera anatoomiat õppinud eksperdid hindavad koera vastavust tõustandardile ja aretuskõlblikkusele.

Koertenäitusi on mitmesuguseid: rahvusvahelised, rahvuslikud, rühma- ja tõugude erinäitused.  Kõige detailsemalt ja süvitsi hinnatakse koeri tõugude erinäitustel. Kõik Eestis toimuvad koertenäitused peavad olema kinnitatud Eesti Kennelliidu (EKL) kalenderplaanis. Neil näitustel hinnatakse FCI ja EKL-i näituse eeskirjade järgi.

Kõik näitusel osalevad koerad peavad olema kantud kataloogi. Sel põhjusel ei saa koeri kohapeal registreerida. Samuti peavad kõik koerad olema märgistatud kas tätoveeringu või mikrokiibiga ja nõuetekohaselt vaktsineeritud. Vaktsineerimist tõendatakse veterinaarpassiga.

Koerale pannakse näitusel kaela kitsam kaelarihm või näituserihm ja kasutatakse jalutusrihma, aga mitte kunagi flexi-tüüpi jalutusrihma, millega ei saa koera korralikult ohjata.

Koertenäitusel osalev koer võiks olla sotsialiseeritud, ta peaks oskama käia ja joosta kerges traavis omaniku vasaku jala kõrval rihma otsas (ilma end hingetuks rebimata) ning seista küljega kohtuniku poole.

Samuti peab koer laskma kontrollida hambaid, vajadusel kohtunikul ennast katsuda  ja isased koerad peavad laskma kontrollida munandite olemasolu. Väikesekasvulised koerad tõstetakse hammaste ja luustiku kontrolliks lauale.

Kui koer on registreeritud vastavalt vanusele või eelnevatele jahikatsetele/näitusetulemustele sobivasse võistlusklassi ja jõudnud ringi, kus isaseid ja emaseid koeri hinnatakse eraldi, siis pärast kõndimist-jooksmist kirjutatakse kohtuniku dikteerimisel kirjeldus koera kohta. Iga kohtuniku arvamus koera kohta (isegi siis, kui see ei ühti omaniku omaga) on sellel näitusel lõplik ega kuulu vaidlustamisele.

Koerale antakse ka hinded. Kuigi värvide ja väljendite rägastik tundub esimese hooga arusaamatu ja segane, siis kirjelduslehe teiselt poolt leiab kõigi lühendite ja hindekaardi värvuste selgitused. Kui omanikule näidatakse ringis roosat kaarti ja öeldakse hindeks „suurepärane“,  siis jätkab koer võistlemist oma võistlusklassis tunnustuse „SK ehk sertifikaadikandidaat“ saamise nimel. Selle omistamisel ja oma klassis vähemalt 4. kohale tulles jätkatakse võistlemist „Sertifikaadi“ ja „Tõu Parima“ tiitli nimel.

Hinded ja kohad

Hinde tähendust saab vaadata EKL-i näituse eeskirjast. Kohtuniku antud hinded peavad vastama järgmisele määratlusele ja neid näidatakse avalikult järgmiste värvide abil:

8.1.1 Hinde „SUUREPÄRANE“ (SP, punane) võib anda koerale, kes on väga lähedal standardis kirjeldatud ideaalile. Koer on suurepärases füüsilises vormis, harmoonilise ja tasakaaluka iseloomuga, oivalise kehahoiaku ning oma sugupoolele iseloomuliku välimusega. Koera väljapaistvad tõuomadused lubavad jätta tähelepanuta vähetähtsaid kõrvalekaldeid standardist.

8.1.2 Hinde „VÄGA HEA“ (VH, sinine) võib anda koerale, kes vastab oma tõu tüübile, on tasakaalustatud proportsioonidega ja heas seisundis. Vähesed väiksemad puudused on lubatud. Selle hinde võib anda koerale, kes on oma tõu väljapaistev esindaja.

8.1.3 Hinde „HEA“ (H, kollane) võib anda koerale, kes vastab oma tõu tüübile, kuid kellel on vigu – eeldusel, et neid ei ole varjatud.

8.1.4. Hinde „RAHULDAV“ (R, roheline) võib anda koerale, kes vastab piisavalt oma tõu tüübile, kuid kellel puuduvad tõu üldtunnustatud jooned, või kelle füüsiline seisund jätab soovida.

8.1.5 Hinne „DISKVALIFITSEERITUD“ (0, hall) antakse koerale, kes ei vasta standardiga määratud tüübile; koera käitumine ei sobi ilmselgelt sellele tõule (on agressiivne); kellel on ebanormaalsed munandid, hammaste- või hambumuse anomaaliad; kelle värvus või karvkate on puudulik või kes on ilmselgelt albiinod. Selle hinde võib anda ka koerale, kelle tõule iseloomulik tunnus on sedavõrd tugev, et see ohustab tema tervist. Antud hinne antakse koertele, kellel on tõustandardis märgitud tõsised või diskvalifitseerivad vead.

8.1.6 Koer, kellele ei saa anda ühtegi ülalmainitud hinnet, saadetakse ringist välja märkusega „EI VÕI HINNATA“ (EVH, pruun). See määratakse koerale, kes ei liigu, hüppab pidevalt händleri najale või püüab ringist välja minna, mis teeb võimatuks liikumise hindamise; või siis, kui koer ei lase end kohtunikul vaadata, teeb võimatuks hammaste, hambumuse, anatoomia, saba või munandite kontrollimise. Samuti tehakse see märge juhul, kui ilmneb mõni operatsioon või võte, mis viitab pettusele. Nimetatud hinnang antakse ka siis, kui kohtunikul on piisavalt põhjust kahtlustada operatsioone, mida on tehtud koera algseisundi korrigeerimiseks (nt silmalau, kõrvade või saba puhul). Nimetatud märkuse põhjus peab olema toodud kirjelduslehel.

8.1.7. Tunnustuse „Sertifikaadi kandidaat“ (SK, roosa) võib kohtunik anda suurepärase hinde saanud koerale, kes on hindamise hetkel üldmulje järgi suurepärane ning anatoomialt ja olekult nii veatu, et ta arvatakse sertifikaadi vääriliseks.

 

Kui koer on tunnistatud Tõu Parimaks, siis osaleb ta lõppvõistlusel. Selles osalevad samasse FCI rühma kuuluvate tõugude parimad koerad, kelle hulgast selgitatakse välja selle rühma neli paremat koera. Tõugude parimate Beebikutsikate, Kutsikate, Juunioride ja Veteranide (vahel ka kasutus- ehk töökoerte klassis ) lõppvõistlusel osalevad koos kõikide tõugude parimad olenemata sellest, millisesse FCI rühma nad kuuluvad.

Lõppvõistluste tulemused sõltuvad väga palju kohtuniku isiklikust maitsest ja koeratõu eelistusest, kuid muidugi vaadatakse ka koera üldist muljet ja kaunist olekut ning liikumist.

 


Testi oma teadmisi

Tulemus:  

Teadmiste tase:  

Eelmine
Järgmine
Minu märkmed

Lisa uus märge