Laskeohutus jahil/kütiliinil

Laskeohutus jahil/kütiliinil

Järgmine

Haavlipüssi kandmine ühisjahil. Kütiliinile minnes ja tulles ning kogunemiskohtades on relv lahti murtud ja laadimata.

Enne püssi laadimist tee kindlaks, kus asuvad naaberkütid. Tee kindlaks, milline on sinu jaoks ohutu laskesuund ehk kuhu tohid tulistada, kui uluk väljub ajust.

Püssilukk on lahti niikaua, kuni jõuad kütiliinis oma kohale. Laadimiseks võta täislaaditud padrunisalv ja padrun. Pane salv püssi külge. Poolautomaatsel jahipüssil lükka üks lisapadrun üle salve padrunipessa. Lase salv natuke allapoole või vajuta salve ülemine padrun allapoole ja lükka lukk kinni. Vaata et salv oleks fikseeritud asendis. Püss on vinnastatud, laetud. Pane relv kaitseriivi.

Ole nähtav teistele küttidele, et naaberkütil oleks võimalik tulistada ajust väljuvat ulukit.

Mõnikord tuleb kütiliinis seista pikki tunde. Siis on hea kasutada püssituge. Sellelt on mugavam ja kiirem püssi võtta ja laskeasendisse tõsta. Samuti lasub püssiraskus toel, mitte õlal.

Kui jaht jõuab lõpule, siis tulevad ajumehed metsast välja. Jälgi ajajaid ja anna vajadusel jahijuhatajale selle kohta infot. Kütiliini lähedale jõudes jäävad nad ootama jahijuhataja täiendavat korraldust.

Veetakistuse ületamine relvaga

Veetakistuse ületamisel ulatatakse kõigepealt üle kraavi laadimata relv kaaslasele, alles seejärel hüpatakse ise üle kraavi.

Hiilimisjaht

Hiilimisjahil on väga oluline liikuda vastutuult ja vaadelda hoolikalt maastikku. Ennast võiks varjata kõikvõimalike looduslike takistuste taha. Relv peab olema laskevalmis, laetud, kaitseriivis. Hiilimise ajal vaata hoolikalt, kuhu astud, sest iga praksatus võib looma ära hirmutada.

Kui oled jõudnud ulukile piisavalt lähedale, siis laskmisel on mõistlik kasutada abivahendeid. Näiteks on relva mugav toetada puule, alpi kepile, hargile, kolmjalale.

Hiilimisjahil riietu nii, et sulaksid maastikuga kokku. Väldi eredat värvi peakatteid, veste, jakke. Vaatlemiseks on soovitatav kasutada binoklit. Hiilimisjahiks varu aega. Vaatle rahulikult, et leiaksid just õige saaklooma. Varju, seisa, vaatle. Ära tekita müra, ära torma loomale lähedale, ära tee asjatuid liigutusi.  Hiilimisjahil on väga oluline osata seista, tarduda, sulada loodusega kokku, et loomad saaksid rahulikus keskkonnas häirimatult liikuda ja süüa.

Laskeohutus jahikantslis

Reegel number üks. Jahikantslisse roni laadimata relvaga!

Reegel number kaks. Pane relv rihmaga diagonaalis üle keha, et kasutada ronimisel mõlemat kätt.  Sellest ei piisa, kui relv on rihmaga üle üla! Hea on kasutada otsmikulampi.

Kui jõuad jahikantslisse, siis võta sisse laskekoht. Laadi relv. Pane peale kaitseriiv.

Kui uluk ilmub nähtavale, siis võta sisse laskeasend, vabasta relv kaitseriivist. Jahikantslist tulistades on mõistlik kasutada optilisel sihikul kuue- kuni seitsmekordset suurendust. Seitsmekordne suurendus annab optimaalse vaatevälja laiuse ja valgusjõu.

Ära kunagi toeta relva vastu jahikantsli aknaäärt! Akna ja relva vahel võiks olla pehme kinnas, müts, rätik, padi vms.

Jahikantslist tulistades ei ole kiiret. Vali õige uluk. Oota, millal ta on sinu poole küljega. Tõmba relv korralikult kehasse. Pane sihiku niitrist aegsasti põlema. Keskendu! Vaatle! Vali õige hetk! Tulista!

Seejärel konrolli, et relv oleks tühjaks laetud.  Pane padrunisalv taskusse.  Sulge jahikantsli aknad. Mine kontrolli lasu tulemust.

Alla tulles on kindlasti juba hämar. Ära unusta otsmikulampi! Ära kiirusta! Hoia ronimisel kinni mõlema käega. Trepipulgad võivad olla libedad, lumised, jäätunud. Liigu rahulikult ja kindlalt.

Pärast jahi lõppu veendu, et relv on laadimata, laetud padrunisalv pole kinnitatud relvale, lukk on lahti. Autos aseta tühjakslaetud relv tühja padrunisalvega relvakotti või kohvrisse, relvasuudmega endast eemale. Nüüd võid edasi sõita.

 

 

 

Järgmine
Minu märkmed

Sorry, the comment form is closed at this time.