Laskeohutus tiirus: sileraudne püss

Laskeohutus tiirus: sileraudne püss

Eelmine
Järgmine

Sileraudne relv ehk haavlipüss. Ülevalt alla: ülestikku raudadega kaheraudne haavlipüss (pukkpüss), kõrvutiste raudadega (horisontaalraudadega) kaheraudne haavlipüss, poolautomaatne haavlipüss.

Kõik laskmisest osavõtjad, laskurid ja treeninglaskmises osalejad peavad teadma relva ja laskemoonaga ohutu ümberäimise reegleid.  Selle kohta antakse allkiri.

Teine tähtis aspekt on relvade transport sõidukist relvapüramiidi ja püramiidist tulejoonele, konkreetsesse laskepaika. Seda tuleb teha võimalikult ohutult. Kõik lahtimurtavad relvad peavad olema lahti murtud ja laadimata. Relvad, mida konstruktisooni tõttu ei saa lahti murda, peavad olema avatud lukuga, laadimata ja kaitseriivis.

Lasktiirus lastakse üldjuhul treeneri või instruktori juhendamisel. Intsruktori korraldusi tuleb jälgida. Instruktor annab selgeid ja arusaadavaid korraldusi: „Laadida, seeria algus, tuld!“ Korraldused annavad märku, millal võib relva laadida ja suunata märkide poole.

Laskur ei tohi kunagi suunata relva väljaspoole märkide lennuava. Ka ohutusraamidega laskekohad takistavad relva suunamist külje suunas. Laskur ei tohi laetud relvaga laskekohal ümber keerata ega kuhugi mujale sihtida. Relv tuleb hoida alati märkide lennuala suunas. 

Kindlasti tuleb kasutada kuulmiskaitseid. Võistlustel on kohustuslikud ka kaitseprillid.

Relv peaks olema käepärane. Relv ei tohiks olla ülemäära pikk ega lühike. Sõrm peab ulatuma vabalt päästikule.  Kui relv on tõmmatud laskeasendisse, siis peaks nägema kirpu üle lati ja veidi võiks latt pealt näha olla. Jahil ei ole lati nägemine oluline, kuid sportlikul laskmisel on sihtlatt pealt nähtav.

Haavlipüssist laskmine on dünaamiline harjutus. Dünaamiline harjutus eeldab, et laskur saab oma keha erinevates suundades sujuvalt liigutada. Jalad asetatakse harki kitsamalt kui õlgade laius, relv tõmmatakse tugevalt vastu keha, nägu surutakse vastu laadi, mõlemad silmad on avatud, parem käsi pigistab korralikult, tõmbab püssi vastu keha. Kohe algul soovitatakse kasutada tõstet. Ei lasta püss palges, vaid püss tõstetakse sujuvalt lasekasendisse märgi väljalennu ajal.  Sujuva tõste korral liigub laskuri keha sujuvalt märgi lennusuunas.     

Sileraudsest püssist laskmise märksõnad on: liikumise sujuvus, viimistletus, visuaalne kontakt märgiga, märgile järele jõudmine, mööda trajektoori liikumine, kirbuga kontakti saavutamine märgiga, sujuv üleminek märgist ja tulistamine. Pärast lasku võiks keha veel veidi sujuvalt edasi liikuda ja kirpu võiks hoida lennu trajektoori kõrgusel.  Kuigi sileraudsest püssist laskmise pole väga palju aega – märk lendab mõne sekundi – on laskur võimeline tegema selle ajaga kiire, täpse ja sujuva liigutuse ning märki tabama. Kui jääb ebaselgeks, kuidas märki tabada, siis aitavad treener või instruktor. Intruktor selgitab alati eelnevalt, mida peab tegema, et tabada märki.

Relvade valik

Paljud jahimehed kasutavad kaheraudseid lahtimurtavaid püsse. Need ongi meil kõige levinumad relvad. Vähem levinud on poolautomaatsed sileraudsed relvad, mis on veidi kergemad ja veidi pehmema tagasilöögiga. Need on töökindlad, sobivad hästi noortele, algajatele ja naistele.

Kõige levinum sileraudne on kaheraudne vertikaalsete raudadega lahtimurtav relv. Seda on lihtne käsitseda. Lahtimurtult on hästi näha, kas relv on laetud või laadimata.  Kaheraudsete püsside ohutus on hästi tagatud.

Poolautomaatse relva laadimine

Lukk on lahti, relv on kaitseriivis. Relv keeratakse veidi külje peale, padrun pannakse padrunipesa ette ja pöidlaga vajutatakse nuppu.  Lukk liigub tagant ette, lukustub,  relv on laetud, vinnastatud, laskevalmis ja kaitseriivis. Relv vabastatakse kaitseriivist vahetult enne märgi küsimist.

Tühjaks laadimine käib vastupidises järjekorras: salvest võetakse padrunid välja, lukk tõmmatakse lahti ja kui rohkem padruneid padrunipesas ega salves pole, jääbki lukk tagaasendisse. On näha, et relv on laadimata ja ohutu.

Kaheraudse lahtimurtava relva laadimine

Relv murtakse lingist/hoovast lahti ja padrun/padrunid asetatakse padrunipesasse. Relv vajutatakse sujuvalt kokku, vabastatakse kaisteriivist. Relv on laetud, laskevalmis.

Tühjaks laadimisel murtakse relv lahti ja padrun/padrunid võetakse padrunipesast välja. Relv on tühjaks laetud ja ohutu.

Jahimehe kuldreegel:

Käi enne jahihooaega tiirus harjutamas!

Kui lased tiirus mõnisada märki, on pärast jahil märksa lihtsam.

 

 

 

Eelmine
Järgmine
Minu märkmed

Lisa uus märge